OLOFSSON INVEST

Norrländskt investmentbolag med fokus på långsiktigt värdeskapande.

 
header01.jpg
 
olofssoninvest_fastighet.jpg

Vår strategi

Investeringshorisonten är långsiktig och med erfarenhet, nätverk och finansiella medel skapar vi god långsiktig värdetillväxt.

 
olofsson-invest_investeringar.jpg

Investeringar

Vår portfölj består i dagsläget av bl.a. Tribo Fastigheter, PDL Center i Skellefteå och Sundbergs Fastigheter.