Om oss

 

Olofsson Invest är ett familjekontrollerat investeringsföretag vars affärsidé är att genom aktivt ägande och med erfarenhet, nätverk och finansiella medel utveckla företag och skapa god långsiktig värdetillväxt.


 
 
 
olofssoninvest_fastighet02.jpg

Vår strategi

Olofsson Invest är idag ägare till ett tiotal onoterade bolag men verkar även aktivt på den noterade marknaden.

 
 
 

Vårt innehav

Vår portfölj består i dagsläget av bl.a. Tribo Fastigheter, PDL Center i Skellefteå och Sundbergs Fastigheter.

olofssoninvest_fastighet03.jpg